journalismi
1.5°

Osio 4

Journalismi tarvitsee uuden kertomuksen

Yhteiskunnallinen muutos on hankala asia, koska kaikki on tavalla tai toisella osa vallitsevaa järjestelmää. Journalismi on saman historian tuotos, jonka perintöä ovat myös talouskasvuriippuvuus ja liialliset hiilidioksidipäästöt. Ekokriisit ovat seurausta siitä, että olemme lajina kuvitelleet ja rakentaneet itsemme muusta luonnosta irrallisiksi. Vaikuttaa nyt kuitenkin vahvasti siltä, että tuo näkemys uhkaa myös ihmisarvoista elämää. Täytyy siis loksauttaa kollektiivinen käsitys takaisin uomiinsa.

Neljännessä osiossa käsitellään muun muassa vallitsevan talousjärjestelmän kyseenalaistamista, journalismin arvopohjaa ja journalismin roolia perustavanlaatuisen muutoksen edessä.