journalismi
1.5°

Osio 2

Sanoja, joiden takana seisoa tulevaisuudessakin

Media luo pitkälti ilmastokriisin diskurssin, sillä ihmiset saavat suurimman osan ilmastoon liittyvistä tiedoistaan mediasta. Diskurssilla tarkoitetaan paitsi puhetapaa, myös sen synnyttämää ajattelua ja toimintaa. Ilmastojournalismin diskurssia on siis erityisen tärkeää pohtia, sillä se elää myös mahdollisissa, ja niin kovin tarvituissa, toimissa. Mutta ennen kuin sanomme mitään, teemme valinnan sen suhteen, mistä kerromme. 

Toisessa osiossa käsitellään muun muassa uutiskriteereitä, ilmastokriisiä määrittäviä sanoja sekä sanavalintojen vaikutusta tunteisiin ja toimintaan.