journalismi
1.5°
Ihmisen aiheuttama ilmaston kuumeneminen uhkaa murentaa koko tuntemamme maailman, mutta emme tunnu tajuavan sitä. Ilmastokriisin lisäksi meillä on viestinnän kriisi.

Ihmiset saavat suurimman osan ilmastonmuutosta käsittelevästä tiedostaan mediasta. Siksi selvitimme, mitä journalismi voisi tehdä ollakseen osa noiden kriisien ratkaisua. Työn tuloksena syntyi Journalismi 1.5° -raportti. Se etsii vastausta kysymykseen, mikä on journalismin rooli ekologisten kriisien aikakaudella.